Head bg

Hartritmestoornis

Atrium- of boezemfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis. Bij deze aandoening is de hartslag onregelmatig en vaak te hoog. Bij een volwassen persoon klopt het hart in rust 60 tot 70 keer per minuut. Bij AF (atriumfibrilleren) is dit vaak boven de 100 slagen per minuut. Dit wordt veroorzaakt doordat de elektrische prikkels die ervoor zorgt dat je hart klopt, niet op één plek maar vanuit diverse plaatsen in de boezems tot stand komt. 

Een hartziekte of een andere aandoening, voedingsmiddelen of medicijnen, overgewicht, apneu, leeftijd en geslacht kunnen de oorzaak zijn van deze hartritmestoornis. Het is geen levensbedreigende aandoening hoewel er wel een behandeling wordt aangeraden om verdere lichamelijke schade te voorkomen. 

POH-SWij werken aan de hand van de NHG-standaarden en de protocollen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Hierin staat de zorg beschreven van AF-patiënten. De POH-S zal u een aantal vragen stellen en indien nodig aanvullend onderzoek bij u laten uitvoeren. Blijkt het dat u meer zorg nodig heeft dan dat wij kunnen bieden, dan verwijzen wij u uiteraard door naar de cardioloog.

terug naar overzicht