Head bg

Hart- en vaatziekten

Zorgprogramma

In het zorgprogramma voor hart- en vaatziekten, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) worden de risicofactoren opgespoord en behandeld. Naast de behandelingen van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol worden er ook adviezen gegeven over gezonde voeding en voldoende beweging. Hierdoor wordt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd. Patiënten die een hart- en vaatziekte hebben, en patiënten die hierop een hoog risico lopen, kunnen aan dit zorgprogramma deelnemen.

POHS

De POH-S werkt volgens een zorgprotocool wat gebaseerd is op de zorgstandaard van het NHG-standaard CVRM en volgens de protocollen van de Groninger Huisartsen Coöperatie. In deze protocollen staat de norm voor goede zorg voor patiënten vastgelegd. Een patiënt met een hart- en vaatziekte wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd op vroege symptomen, bloeddruk, suiker, leefstijl, cholesterol en nierfunctie. Naast deze controle en eventuele medicamenteuze behandelingen kan een hart- en vaatziekte patiënt ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken of gewichtsvermindering. Deze controle en de verdere zorg wordt door onze POH-S uitgevoerd.

Diëtist 

Roken, overgewicht, onvoldoende beweging en ongezonde voeding vergroten de kans op een hart- of vaatziekte. Goede voedingsadviezen zijn daarom extra belangrijk voor hartpatiënten en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zoals mensen met een te hoog cholesterolgehalte, een te hoge bloeddruk en/of diabetes. Indien de POH-S dit nodig acht wordt u doorverwezen naar de diëtist voor een aantal behandelingen. 

terug naar overzicht