Head bg

COPD / Astma

Chronic Obstructive Pulmonary Disease is een chronische longziekte. Het is een aandoening waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade aanrichten. Hierdoor is ademen moeilijker en zijn patiënten sneller vermoeid. De longziekte is ongeneeselijk maar wel te zo te behandelen dat een COPD patiënt nog een dragelijk leefstijl kan aannemen. 
COPD is vaak het gevolg van roken. Maar het kan ook komen door een erfelijke ziekte, moeilijk te behandelen astma of door giftige stoffen. Jaarlijks vindt er bij patiënten een meting van de longfunctie plaats zodat het verloop van de ziekte goed in de gaten kan worden gehouden.

POHS
Wij werken aan de hand van de NHG-standaarden in samenwerking met de Groninger Huisartsencoöperatie. Hierin staan de protocollen beschreven voor goede zorg van COPD-patiënten. De POH-S zal u een aantal vragen stellen en indien nodig een onderzoek bij u laten uitvoeren (spirometrie). Blijkt het dat u meer zorg nodig heeft dan dat wij kunnen bieden, dan verwijzen wij u uiteraard door naar de longarts.

terug naar overzicht