Head bg

POH-GGZ

De PraktijkOndersteunerHuisarts-GGZ (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen. In Medisch Centrum Haren is een POH-GGZ werkzaam. Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts een beroep doen op de POH-GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de POH-GGZ de problemen die er spelen.

Enkele voorbeelden van klachten:
- Overspannenheid.
- Somberheid, depressieve gevoelens.
- Burn-outklachten.
- Angstige gevoelens.
- Lichamelijke klachten waarvoor geen directe oorzaak te vinden is.
- Problemen in relatie, scheiding of moeite met het opvoeden van de kinderen.
- Verslavingsproblemen (bv alcohol, drugs, gamen).
- Rouwverwerking.
- Gevoel van eenzaamheid.

De POH-GGZ kijkt samen met u naar de achtergronden van uw psychische klachten. Wanneer in kaart gebracht is wat er aan de hand is, kunt u begeleiding krijgen of een advies krijgen over een passende behandeling elders. Een verwijzing kan dan bijvoorbeeld zijn naar het maatschappelijk werk of een psycholoog.
Het kan ook zijn dat u met de POH-GGZ een aantal gesprekken voert in de huisartsenpraktijk. In die gesprekken kunt u dan samen kijken wat u nodig heeft om problemen zelf weer het hoofd te kunnen bieden.

Afspraken en praktische informatie.
Zelf een afspraak maken kan ook gewoon via onze assistente.

De kosten vallen onder huisartsenzorg, u bent dus geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook gaat het niet van uw eigen risico af.