Head bg

POH-GGZ

De Praktijk Ondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen. Bij een vermoeden van psychische problematiek kan de huisarts een beroep doen op onze POH GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt analyseert de POH GGZ de problemen die er spelen.

Enkele voorbeelden van klachten:
- Overspannenheid.
- Somberheid, depressieve gevoelens.
- Burn-outklachten.
- Angstige gevoelens.
- Lichamelijke klachten waarvoor geen directe oorzaak te vinden is.
- Problemen in relatie, scheiding of moeite met het opvoeden van de kinderen.
- Verslavingsproblemen (bv alcohol, drugs, gamen).
- Rouwverwerking.
- Gevoel van eenzaamheid.

De POH GGZ kijkt samen met u naar de achtergronden van uw psychische klachten. Wanneer in kaart gebracht is wat er aan de hand is, kunt u begeleiding krijgen of een advies krijgen over een passende behandeling elders. Een verwijzing kan dan bijvoorbeeld zijn naar het maatschappelijk werk, een psycholoog of een psychiater.
Het kan ook zijn dat u met onze psycholoog een aantal gesprekken voert in de huisartsenpraktijk. In die gesprekken kunt u dan samen kijken wat u nodig heeft om problemen zelf weer het hoofd te kunnen bieden.

Afspraken en praktische informatie.
Zelf een afspraak maken kan ook gewoon via onze assistente.

De kosten vallen onder huisartsenzorg, u bent dus geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook gaat het niet van uw eigen risico af.