Head bg

Palliatieve sedatie

Palliatieve zorg in Nederland is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en huisartsen zijn in staat kwalitatief goede palliatieve zorg te verlenen in de laatste levensfase.

Palliatieve sedatie of terminale sedatie is het toedienen van onder andere slaapmedicatie tijdens de stervensfase van een patiënt als het overlijden binnen een tot twee weken wordt verwacht. Hierbij wordt de onderliggende ziekte niet meer behandeld en overlijdt een patiënt uiteindelijk aan zijn ziekte. Hierbij spreken we van een natuurlijke doodsoorzaak.

Er is een belangrijk onderscheid met euthanasie, waarin actief het leven wordt beëindigd door middel van het toedienen van medicamenten. Hierbij overlijdt een patiënt ten gevolge van het toedienen van medicatie. Hierbij spreken we van een niet-natuurlijke doodsoorzaak. 

terug naar overzicht