Head bg

Gestructureerde Huisartsenzorg in verzorgingshuis

Het doel van gestructureerde huisartsen zorg in verzorgingshuizen is om samenwerkingsafspraken te maken tussen huisartspraktijken en betrokkenen waardoor er een goede basis gecreëerd kan worden om de zorg voor bewoners van een verzorgingshuis te waarborgen. Deze zorg is zeker de laatste jaren van belang doordat de gezondheidsproblematiek van bewoners complexer is geworden, terwijl de doorstroming naar verpleeghuizen verminderd is. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor deze patiënten van hoge kwaliteit is en blijft, daarom bieden wij deze zorg aan, aan verzorgingshuizen. 

terug naar overzicht