Head bg

Cognitieve functietest (MMSE)

De MMSE staat voor Mini-Mental State Examination en wordt gebruikt om de ernst van cognitieve stoornissen vast te stellen. Zoals bijvoorbeeld dementie. Bij een cognitieve stoornis gaat het functioneren van de hersenen drastisch of versneld achteruit. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld het leervermogen, taalgebruik en het geheugen. 

Deze test wordt afgenomen in de vorm van een vragenlijst. Het afnemen van deze test doet ongeveer 20 minuten. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een specialist.

terug naar overzicht