Head bg

Publiekscampagne Week tegen Kindermishandeling 2021

Van 15 t/m 21 november 2021 is de Week tegen Kindermishandeling. Deze wordt gevolgd door de Week tegen Geweld. De gemeente Groningen wil net als voorgaande jaren via een publiekscampagne hier aandacht aan besteden. Dit doen we samen met WIJ Groningen en Veilig Thuis Groningen. In oktober zijn flyers verspreid voor de 'bedankactie' die we in het kader van de Week tegen Kindermishandeling hebben op gezet.

Wat jij kan doen
Het thema van de campagne is: "Wat jij kan doen". De campagne geeft omstanders handvatten op het moment dat er een vermoeden bestaat dat het bij een kind thuis niet veilig is. Wat kun je dan doen? Voorbeelden hiervan zijn: Ik luisterde. Ik nam de tijd. Ik kwam langs. Ik ondersteunde. Ik begon een gesprek. Omstanders kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. De boodschap is dat je als omstander het verschil kunt maken. Het signaleren van kindermishandeling is niet alleen iets waar professionals een rol in spelen, hierbij hebben we iedereen nodig. Het kan een eerste stap zijn in het geven van hulp of bieden van steun.

Posters
De campagneboodschap wordt verspreid via social media en er zijn posters ontworpen. Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze kunnen doen als ze denken dat er sprake is van kindermishandeling, is ons verzoek om deze posters op te hangen. Daarnaast hebben we dit jaar ook een speciale themasong ontwikkelt in samenwerking met lokale artiesten om aandacht te vragen voor de Week tegen Kindermishandeling. U kunt de song vinden op onze website www.watjijkandoen.nl.

In de campagne verwijzen we naar onze website www.watjijkandoen.nl. Op deze website staat informatie over wat je als omstander kunt doen in verschillende situaties en bij wie je terecht kan voor advies. Heeft u vragen over de campagne of wilt u posters bestellen? Neem dan contact op met watjijkandoen@groningen.nl.

Helpt umee? Want samen kunnen we wat doen tegen kindermishandeling!

terug naar overzicht