Head bg

Informatie voor patiënten die sartanen (bv: valsartan, irbesartan) gebruiken

Betreft: gebruik sartanen (vb: valsartan, irbesartan)

Haren, 8 feb 2019

Geachte klant,

Afgelopen week is in het NRC een artikel verschenen over de (on)veiligheid van angiotensine 2-blokkers, de zgn. sartanen. Het NRC is van mening dat:
1. Er vanuit de overheid te weinig openheid is gegeven over de terugroepacties van valsartan en de onderliggende redenen daarvan.
2. Er wordt met twee maten gemeten t.a.v. de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in voedingsmiddelen en in medicijnen.

Dit artikel is via onderstaande link te benaderen
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/05/de-pillen-zijn-gevaarlijk-maar-de-patient-heeftweinig-keus-a3652857

Wat is er aan de hand?

Sinds juli 2018 zijn er bij controles van valsartan te hoge concentraties nitrosamines aangetroffen. Deze bijproducten van de chemische synthesereactie om valsartan te
produceren zijn kankerverwekkend. Het uiteindelijke medicijn mag daarom slechts minimale hoeveeklheden van deze stoffen bevatten. Naast de al bekende terugroepacties
van valsartan is het mogelijk dat ook bij de andere sartanen dit probleem kan optreden.

Wat constateert het EMA?

Het Europese registratiebureau EMA heeft dit daarom afgelopen najaar uitgebreid geanalyseerd en rapporteert hierover het volgende (zie link):
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/angiotensin-ii-receptorantagonists-sartans-containing-tetrazole-group
De vervuiling is bekend en voor de aanwezigheid van nitrosamines zijn afkapwaarden gesteld. Deze worden nauwlettend bewaakt en indien er daartoe aanleiding is worden charges van de markt geweerd. Daarnaast dienen fabrikanten hun productieproces dusdanig aan te passen dat deze contaminatie in de toekomst wordt uitgesloten. Hiervoor krijgen zij 2 jaar de tijd.

Tevens constateert het EMA dat, zelfs bij overschrijding van de drempelwaarde, de kans op het ontstaan van kanker buitengewoon laag is. Het EMA ziet daarom geen reden om de
totale groep van middelen te weren. Bovendien zijn in de andere sartanen dus nog geen ontoelaatbare afwijkingen geconstateerd!

Wat betekent dit voor u als gebruiker:

  • Omdat deze middelen bij veel ziektes worden gebruikt, en weinig bijwerkingen hebben, kunnen we er niet goed zonder. Omdat het kankerrisico erg laag is en devervuiling niet in andere middelen is vastgesteld, blijven de middelen in de handel. De apotheek kan en mag de beschikbare middelen en charges dus gewoon afleveren.
  • Is een merkgeneesmiddel veiliger? Alle medicijnen worden chemisch gemaakt en kennen dus bijproducten. Vanwege patentrechten is dit productieproces nietbekend en weten we dus ook niet of een merkgeneesmiddel veiliger is. Alleen bevoegde wettelijke instanties mogen keuringen uitvoeren en middelen van de markt weren. Er is op dit moment geen reden om massaal over te stappen op de merkproducten.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht aanvullende vragen hebben, kunt u terecht bij de apotheek.

De huisartsen en apothekers van HAGRO (huisartsengroep) Haren-Glimmen
Folgert Haverdings, apotheker BENU Trix Laemers, apotheker BENU
Tanja vd Meulen, apotheker Oosterhaar

dr. vd Berg, huisarts Medisch Centrum Haren
dr. Buwalda, huisarts Molenweg
dr. Heikens, huisarts Oosterhaar
dr. Hingstman, huisarts Beatrixlaan
dr. Hingstman-Charitou, huisarts Beatrixlaan
dr. Knol, huisarts Molenweg
dr. Rosier, huisarts Hondsrug
dr. Vries, huisarts Molenweg
dr. Winters, huisarts Hondsrug

terug naar overzicht