Head bg

Vergoeding & wegblijftarief

Medisch Centrum Haren

Vergoeding

Wij krijgen vaak vragen over de aan u doorbrekende zorgkosten. Dit zijn de kosten die bij uw zorgverzekeraar door zorgaanbieders worden gedeclareerd. Deze kosten worden onder bepaalde omstandigheden volledig door uw zorgverzekeraar betaald vanaf het moment dat u uw eigen risico heeft betaald.Alle verrichtingen binnen de muren van de huisartspraktijk vallen niet onder uw eigen risico en kunnen daarom niet aan u worden doorberekend. 

Alle verrichtingen / consultaties van een specialist, onderzoeken door het laboratorium en medicatie vallen wel onder uw eigen risico en worden daardoor pas vergoed als u uw eigen risico al heeft betaald. De zorgverzekeraar zal deze kosten eventueel voorschieten en deze later bij u in rekening brengen. 

Wegblijftarief

Heeft u een afspraak maar bent u verhinderd, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit op tijd laten weten. Om te voorkomen dat patiënten niet komen opdagen bij een afspraak, hanteren wij naar de landelijke richtlijnen; het wegblijftarief. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de assistente. Vaak kan dan meteen een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die niet op hun afspraak verschijnen of niet uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak hebben geannuleerd. 

Het kan natuurlijk zo zijn dat er een bijzondere reden was waarom u verhinderd was. In dat geval kunt u aan de assistente laten weten wat er precies is misgegaan.