Head bg

Medische verklaring

Patty van den Berg - Medisch Centrum Haren

Een geneeskundige verklaring is een verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In deze verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en zijn/haar gezondheidstoestand. De KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken. 

Heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Dan komt dat omdat uw arts gehandeld heeft aan de hand van de regels van KNMG.

U kunt hier de PDF downloaden met informatie over de Geneeskundige verklaring in meerdere talen.