Head bg

Geen verwijzing achteraf

Geen verwijzing achteraf - Medisch Centrum Haren

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven.

Zou hij/zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.
De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

Alleen met een verwijzing van de huisarts worden de kosten van specialistenzorg vergoed. De huisarts heeft als taak om zorg te verlenen waar het kan en om naar een specialist te verwijzen als het moet. We hopen dat u dit begrijpt.