Regulier: 050 - 5344524
Spoed: 050 - 5342163

Bevolkingsonderzoek

Om de 5 jaar krijgt elke vrouw een uitnodigingsbrief om een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten maken. Zo kan de eventuele ontwikkeling van baarmoederhalskanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit uitstrijkje wordt bij MCH door de assistente verricht.

Vergeet niet het meegezonden laboratoriumformulier mee te nemen. Zonder formulier geen uitstrijkje. Bent u uw labformulier kwijt, dan kunt u een nieuw exemplaar opvragen via: www.bevolkingsonderzoeknoord.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Telefonisch kan ook, via de administratie afdeling stafsectie van de GGD, tel.  0900 – 20 30 100.